България

KNA-RCDV331

KNA-RCDV331

Инфрачервено дистанционно за мултимедия


Основни характеристики

Превключване на режим: аудио/DVD/телевизия/навигация
Избор на източник
Нагоре/надолу/въвеждане/изход/връщане
Бутони с цифри
Сила на звука /вкл./изкл./
AM/FM/песен/диск/папка +/-/нагоре/надолу
Управление на телефон
Управление силата на звука (зони 1 & 2)
Батерии 2 x AAA включени в комплекта
Размери 52 x 130 x 23 мм