България

Ремонти

В случай че даден продукт не работи както трябва по време на гаранционния период, оторизиран сервиз на Kenwood ще го ремонтира безплатно.

Моля обърнете се към местния официален дистрибутор на Kenwood за повече информация.