България

CAW-COMUN2

CAW-COMUN2

Универсален адаптер за управление от волана за CAW-CCOM*** кабели


Основни характеристики

Универсален интерфейс
За свързване към управлението от волана е необходим допълнителен, специфичен за дадения автомобил кабел CAW-CCOM***